مشاوره حقوقی در مورد حقوق کار

قوانین و مقررات وکیل شهرداری از ظرافت و پیچیدگی خاصی برخوردارند. با وجود اینکه رشته حقوق در بسیاری از دانشگاههای آلمان به زبان انگلیسی است اما بسیاری دیگر از دانشگاهها دروس را تنها به زبان آلمانی ارائه میکنند بنابراین داشتن مهارت کافی در زبان آلمانی برای این دانشگاهها الزامی است. برای برخورد با این موضوعات وسیع نیازمند یک متخصص حقوقی است که می بایست به تمام قوانین و مسائل و ضوابط مسلط باشد و تجربه در این زمینه را دارا باشد تا بتواند با تجمیع مقررات مختلف چاره کار را پیدا نماید. اگر ملاحظه بفرمائید که اوضاع خوب نیست و یک معایب و نواقص هست باید اینطور نتیجه گرفت که راهی که تا حالا رفتیم یکقدری منحرف بوده (صحیح است ـ صحیح است) برنامه عبارتست از طرز منشی و طرز عمل، بیخود داخل تمام جزئیات شدن، آقایان تمام یکرشته مطالبی فرمودند راجع بامور قضائی، جزائی، اقتصادی، اداری، برنامهای همه چیز را فرمودند اما بنده نمیتوانم تمام اینها را جواب بدهم برای اینکه بحث مفصل دارد بنده یک کلمه میتوانم عرض کنم که این نواقصی که در این زمینهها پیدا شده بایستی دید از چیست اینهمه که در این مملکت حرف زده شده و روزبروز هم هر چه حرف بیشتر زده شده کار خرابتر بوده (صحیح است) چرا؟

with


مراجع مختلفی وجود دارد که به حل دعاوی میان شهروندان و شهرداری می پردازند که وکیل متخصص شهرداری باید با مراجعه به مراجع مربوطه به حل این دعاوی بپردازد. از طرف دیگر مراجع حل اختلاف بین شهروندان و شهرداری نیز بسیار بوده و بر خلاف سایر دعاوی که در اکثر موارد، تنها مرجع حل اختلاف دادگاه ها می باشند، در دعاوی بین شهرداری و مردم مراجع متعددی اقدام به حل اختلاف می نمایند از حمله کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری در مورد حل اختلاف شهرداری و مردم در مورد عوارض، کمیسیون ماده 100 شهرداری در مورد اختلافات طرفین در تخلفات ساختمانی، کمیسیون ماده 99 قانون شهرداری در مورد ساخت و سازهای خارج از حریم شهرها و نیزدیوان عدالت اداری در خصوص تخلف از قوانین توسط شهرداری ، دادگاه های عمومی کیفری … ماده ۳۲- ریاست و نظارت بر ضابطان دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط به عهده دارند با دادستان است.


به بیانی دیگر می توان گفت وکیل تخصصی دعاوی شهرداری شخصی است که با تکیه بر دانش و آگاهی خود قادر است که از حقوق طرفین در دعاوی که یک طرف آن شهرداری می باشد دفاع کند. در صورت عدم تسلط به قوانین و مقررات حوزه شهرداری قادر نخواهیم بود از حقوق خود دفاع نماییم. به عنوان مثال برای حل اختلافات مردم و شهرداری در رابطه با عوارض کمیسیون ماده 77 قانون تصمیم گیری می نماید، کمیسیون ماده 100 نیز به تخلفات ساختمانی رسیدگی می کند. در خصوص دعاوی مطالبات پیمانکاران شهرداری نیز، وکیل شهرداری باید بین نهادهای صالح رسیدگی به این دعاوی قائل به تفکیک شود، چرا که امروزه نهادی به نام کمیسیون ماده 38 به دعوای مطالبات پیمانکاران رسیدگی می نماید. نام برد،که وکیل شهرداری ضمن آشنایی و شناخت مرجع صالح ،اقدام به پیگیری امورات تا زمان احقاق حقوق ایشان می نماید. پایتخت سوئیس شهر برن نام دارد و شهرهای زوریخ و ژنو دارای جایگاه برجسته سیاسی و اقتصادی در جهان هستند. از حق نباید گذشت ایشان هم هرلحظه که اوضاع اجازه دهد از هرعمل فروگذار ننمودهاند ممکنست گفته شود که در همه طبقات خاطی وجود دارد ولی باید دانست که اگر پزشکی مواد سمی به مقدار مهلک به کسی بخوراند گناه و جرمش عظیمتر تادیگری این عمل را انجام دهد (صحیح است) اینها باید حافظ و ناظم امورباشند.


بنابر این بی احتیاط کسی است که بدون توجه به پیش بینی های لازم و متعارف اقدام به عملی نماید که منجر به وقوع جرم گردد، مانند عبور راننده از چراغ قرمز، بدین ترتیب بی احتیاطی نقض تھی قانون گذار است و اساسا کاری است که نباید انجام شود (فعل مثبت) و انجام می شود. بهرحال توی مجلس هم که میاید حتما بی استفاده نیست اما تجربه نشان دادکه یکی دوساعت وقت مجلس گرفته میشود وبا استفاده کمی .پس پیشنهاد دوم که باز دو فوریتش را میخواهیم این است که اجازه بدهند هیات رئیسه وروسای شعب حق داشته باشند که اعضاء کمیسیونها را خودشان تصویب کنند . افرادی با عنوان وکیل شهرداری فعالیت می کنند که بر قوانین شهرداری تسلط داشته و این توانایی را دارند که از حق و حقوق شما به نحو مناسبی دفاع نمایند. رعایت حقوق جامعه، بزهدیده و متهم از اهم اهداف اجراء قانون جدید، مقرر در ماده ۱ آن بوده که از لوازم اعمال قانون فوق (ماده ۷ از قانون آئین دادرسی کیفری، ناظر بر بند ۳ از ماده واحده قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۳) که با ضمانت اجراء مقرر در ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی مقید شده است، میباشد که در یادداشت سوم، به موضوع مقید شدن حق دسترسی به وکیل و حق دفاع در نظام حقوقی ایران خواهیم پرداخت.

check here

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *